درباره ما

 
متخصصان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

آقای دکتر فریدون شمس علیئی

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره تماس (مرکز فناوری اطلاعات): 29903215 و 29903217، (دانشکده مهندسی علوم و کامپیوتر): 29904164
رایانشانی:f_shams@sbu.ac.ir
رزومه‌ی کامل
...

آقای مهندس محمدحسین حمیدی‌فرد

معاون شبکه و مرکز داده
شماره تماس: 29903215 و 29903217
رایانشانی:h-hamidifar@sbu.ac.ir
...

آقای مهندس سعید خسرویان

مسئول اداره شبکه و مرکز داده ها
شماره تماس: 29903226
رایانشانی:
...

سرکار خانم مهندس افسانه رنجبران

مسئول اتوماسیون های اداری و مالی
شماره تماس: 29903218 و 29902516
رایانشانی: automation@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس فریده ملکی

مسئول سخت‌افزار
شماره تماس: 29902524
رایانشانی:
...

سرکار خانم مهندس فاطمه محبی

مسئول اتوماسیون آرشیو و آمار
شماره تماس: 29902524
رایانشانی: f.mohebbi@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس فاطمه منجی

مسئول اتوماسیون های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
شماره تماس: 29903219
رایانشانی:
...

سرکار خانم مهندس نازنین نصیر قره‌چه داغی

مسئول پورتال سازمانی و وبگاه
شماره تماس: 29902518
رایانشانی: info@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس سحر وحید محمدی

کارشناس مسئول مرکز داده
شماره تماس: 29903224
رایانشانی:
...

سرکار خانم مهندس لیلا تقی‌زاده

مسئول تولید و توسعه نرم افزارها
شماره تماس: 29903221
رایانشانی: l.taghizadeh@sbu.ac.ir
...