درباره ما

 
متخصصان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

آقای دکتر علیرضا شاملی

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره تماس (مرکز فناوری اطلاعات): 29903215 و 29903217
رایانشانی:a_shameli@sbu.ac.ir
رزومه‌ی کامل
...

آقای مهندس محمدحسین حمیدی‌فرد

معاون شبکه و مرکز داده
شماره تماس: 29903215 و 29903217
رایانشانی:H-hamidyfar@sbu.ac.ir
...

آقای مهندس سعید خسرویان

رییس اداره شبکه و مرکز داده ها
شماره‌های تماس: 29903224 و 29903226
رایانشانی: s-khosravian@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس افسانه رنجبران

رییس اداره پشتیبانی سامانه‌های اتوماسیون
شماره تماس: 29903218 و 29902516
رایانشانی: automation@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس فریده ملکی

رییس اداره پشتیبانی رایانه
شماره تماس: 29902522
رایانشانی: f-maleki@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس فاطمه منجی

مسئول اتوماسیون های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
شماره تماس: 29903219
رایانشانی: f_monji@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس نازنین نصیر قره‌چه داغی

مسئول پورتال سازمانی و وبگاه
شماره تماس: 29902518
رایانشانی:info@sbu.ac.ir
...

سرکار خانم مهندس لیلا تقی‌زاده

رییس گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها
شماره تماس: 29903221
رایانشانی:l.taghizadeh@sbu.ac.ir
...