سؤالات متداول درباره‌ی درس‌افزار


  1. چگونه می‌توانم در درس‌افزار ثبت نام کنم؟
    دسترسی هر دانشجو بصورت مداوم در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی و در بازه‌های زمانی پی در پی در طول نیم‌سال تحصیلی با استفاده از آدرس پست الکترونیک درج شده در سامانه آموزشی گلستان تعریف و به‌روزرسانی می‌گردد.
  2.