سؤالات متداول درباره‌ی دسترسی به منابع الکترونیکی و Ezproxy


  1. آیا امکان دسترسی به منابع الکترونیکی در خارج از شبکه‌ی دانشگاه نیز وجود دارد؟
    امکان دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، خارج از محل دانشگاه، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شهید بهشتی با ورود به Ezproxy نیز فراهم است.
  2.  

  3. شناسه و رمز عبور Ezproxy چیست؟
    شناسه و رمز عبور Ezproxy، همان شناسه بهشتی شما و رمز عبور آن است.