خدمات فناوری اطلاعات اعضای هیات علمی

فهرست کلیه خدمات فناوری اطلاعات این مرکز که به اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  اعم از رسمی و مدعو ارائه می گردد در ذیل آمده است. اعضای هیات علمی در صورت بروز هرگونه مشکل یا برخورد با خطا در مورد یکی از خدمات ذیل می توانند مراتب را از طریق میزخدمت با کارشناسان فنی پشتیبانی این مرکز مطرح نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی و مرتفع گردد.


سامانه جامع گلستان

سامانه اطلاعات آموزشي، تحصیلی، پژوهشي و دانشجويي مطالعه بیشتر


ایمیل بهشتی SBUEmail

ایمیل بهشتی اعضای هیات علمی دانشگاه مطالعه بیشتر


شناسه بهشتی SBUID

شناسه SBUID اعضای هیات علمی دانشگاه   مطالعه بیشتر

اینترنت و

Hotspot

دسترسی به اینترنت HotSpot در دانشگاه مطالعه بیشتر


وب سایت شخصی

خدمات میزبانی وب جهت ایجاد وب سایت شخصی مطالعه بیشتر

منابع الکترونیکی

EzProxy

امکان استفاده و جستجو در منابع و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی مطالعه بیشتر


اتوماسیون مکاتبات اداری

اتوماسیون مکاتبات اداری جهت مکاتبات درون و برون سازمانی  مطالعه بیشتر


درس افزار

سامانه مدیریت درس‌ها برای مبادله منابع درسی،‌ تکالیف، آزمون‌ها مطالعه بیشتر

میزخدمت

درخواست کمک یا رفع اشکال خدمات فناوری اطلاعات مطالعه بیشتر

VPN

اتصال به شبکه‌ی بی‌سیم از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی مطالعه بیشتر


میزبانی وب

اختصاص فضایی جهت ایجاد وب سایت شخصی برای امور تحقیقاتی مطالعه بیشتر


نرم افزار موبایل

نرم افزار موبایل هدهد جهت دسترسی سریع‌تر به اطلاعات دانشگاهی مطالعه بیشتر