درخواست رفع مشکل ایمیل بهشتی SBUEMAIL


تذکر مهم: دسترسی به اینترنت فقط از طریق شناسه بهشتی (SBUID) میسر است. جهت دریافت شناسه بهشتی از طریق پیوند مربوطه اقدام فرمایید.

   
   

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
   کارشناسان فنی پس از بررسی درخواست و رفع مشکل، پاسخ را به آدرس ایمیل ثبت شده شما در سامانه آموزشی گلستان ارسال خواهند کرد