خدمات فناوری اطلاعات کارمندان

فهرست کلیه خدمات فناوری اطلاعات این مرکز که به کارمندان دانشگاه شهید بهشتی ارائه می گردد در ذیل آمده است. همکاران گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل یا برخورد با خطا در مورد یکی از خدمات ذیل می توانید مراتب را از طریق میزخدمت با کارشناسان فنی پشتیبانی این مرکز مطرح نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی و مرتفع گردد.


سامانه جامع گلستان

سامانه اطلاعات آموزشي، تحصیلی، پژوهشي و دانشجويي مطالعه بیشتر


ایمیل بهشتی SBUEmail

ایمیل بهشتی کارمندان و کارکنان  مطالعه بیشتر


شناسه بهشتی SBUID

بستر دسترسی یکپارچه اعضای دانشگاه به اتوماسیون‌ها، مطالعه بیشتر

اینترنت و

Hotspot

دسترسی به اینترنت HotSpot در دانشگاه مطالعه بیشتر

VPN

اتصال به شبکه‌ی بی‌سیم از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی مطالعه بیشتر


نرم افزار موبایل

نرم افزار موبایل هدهد جهت دسترسی سریع‌تر به اطلاعات دانشگاهی مطالعه بیشتر


اتوماسیون حسابداری و مالی

اتوماسیون های حسابداری و مالی؛ انبار و اموال مطالعه بیشتر


اتوماسیون مکاتبات اداری

اتوماسیون مکاتبات اداری جهت مکاتبات درون و برون سازمانی  مطالعه بیشتر


 

 


 

 


 

 

میزخدمت

درخواست کمک یا رفع اشکال خدمات فناوری اطلاعات مطالعه بیشتر